Barnomsorg

Familjedaghem, öppen förskola,  förskola, skolbarnomsorg

Jag erbjuder

  • Utbildning och vägledning av personal i barngrupp och kök i nutritionsfrågor och rekommendationer som rör barns mat och hälsa
  • Föräldra-/personalinformation och frågestunder kring barns mat och hälsa.  T ex på föräldramöte / APT
  • Stöd för samverkan i kostrelaterade frågor mellan olika verksamheter såsom bvc, barnomsorg, skola
  • Utbildning av och rådgivning till personal inom barnomsorgen kring  den egna hälsan, mat- och rörelsevanor
  • Vägledning och inspiration för ett hälsofrämjande arbete inom barnomsorgen


En kommentar till Barnomsorg

  1. Pingback: viagra

Kommentarer inaktiverade.