Om mig

På 80-talet arbetade jag som förskollärare och blev tidigt intresserad av hur barn mår beroende på mat-, rörelse- och sömnvanor. Vilken roll spelar vi vuxna, föräldrar och personal, för vanorna ett barn utvecklar och hur påverkar det barnets framtida hälsa?

Efter några års arbete inom barnomsorgen bestämde jag mig för att läsa vidare. Målet var att i framtiden kunna arbeta för barns hälsa med inriktning på nutrition och levnadsvanor och riktat till föräldrar och personal som arbetar med barn. Jag gick kemistlinjen med inriktning mot näringslära på Stockholms universitet/Karolinska institutet och utbildade mig till nutritionist och har en fil kand i nutrition. 

Dietist 1991

1991 började jag arbeta som klinisk barndietist på en barn- & ungdomsklinik. En del av tjänsten omfattade också dietistarbete på vårdcentral. Under åtta år byggde jag upp och utvecklade dietistverksamheten där. Flyttade sedan till västkusten, varefter det blev ett år på Sahlgrenska´s njurklinik och dialysavdelning och på Carlanderdialysen. Därefter startade jag upp och utvecklade dietistmottagningarna på sex olika vårdcentraler, runt om i Kungsbacka kommun, under sex år som primärvårdsdietist.

Lång klinisk dietisterfarenhet

Med dietistarbetet har jag fått stor kunskap och erfarenhet om mat och näringsbehov för såväl friska som sjuka barn. Åldrarna har varierat mellan prematurfödda och upp till 18 år och arbetet har varit lika mycket riktat till föräldrar och personal runt barnen som till barnen och ungdomarna själva. Mest har jag arbetat med typ-1 diabetes, livsmedelsallergier och -överkänslighet, mag-tarmsjukdomar samt habilitering. Patientgrupper som stadigt ökat under åren har varit förskolebarn med övervikt eller undervikt samt spädbarn och små barn med olika typer av ätandeproblem och ”mat-krångel”.

I det praktiska dietistarbetet har ingått hälsofrämjande arbete, utredningar, behandling, utvärdering och uppföljning av många olika barnmedicinska-, senare också vuxenmedicinska-, diagnoser. Arbetet med vuxna och äldre har under åren dominerats av diagnoser och tillstånd som ofta, inte alltid, varit kopplade till ohälsosamma levnadsvanor; övervikt, fetma, typ-2 diabetes och ofördelaktiga blodfettvärden. Men också ofrivillig viktnedgång, såsom vid KOL, cancersjukdom och åldrande samt olika typer av mag-tarmbesvär har varit vanligt förekommande. Under några år hade jag  samarbete med specialistmödravården.

Arbetet som dietist har också givit andra erfarenheter, t ex teamsamverkan, utbildning & handledning av personal i nutritionsfrågor, handledning av dietiststudenter, metodutprovning & –utveckling, läkemedelskommittéarbete samt föräldrautbildning inom mödra-, barnhälsovård och barnomsorg.

Dietistlegitimation erhöll jag, 2006, när den infördes i Sverige.

Forskningsdietist

2007-2010 arbetade jag som dietist i ett barnmedicinskt forskningsprojekt i Göteborgsområdet (IDEFICS-studien10 år. Jag genomförde en valideringsstudie som publicerades i Nutrition Journal 2013: Hunsberger M, m fl. Validity of self-reported lunch recalls in Swedish school Children aged 6-8 years. Direktlänk: http://www.nutritionj.com/content/12/1/129

Barnhälsovårdsdietist

2010-11 hade jag möjligheten att arbeta som dietist i ett av de centrala barnhälsovårdsteamen inom Västra Götalandsregionen, Fyrbodal.   Där var min roll att hålla bvc-sköterskorna utbildade och uppdaterade inom nutritionsområdet samt att implementera VG-regions primärpreventiva program Mat, aktivitet och viktutveckling. Barnavårdscentralerna kunde också använda dietisten som konsult i enskilda ärenden.

Skribent

Under 2011 var jag tillsammans med en kollega skribent och manusförfattare till information om mat för barn på Vårdguiden, www.1177.se´s temasidor ”Barn och föräldrar”. Under 2011 var jag också en av medförfattarna till Västra Götalandsregionens Hälsoraketen; en metodbok baserad på IDEFICS-modellen för hälsoarbete riktat till barn och ett komplement till ”Mat, aktivitet och viktutveckling”. Se vidare under ”Länkar”.   

Egen firma

under 2011-13 arbetade jag mest i egen firma men sedan 2013 har jag huvudsakligen haft anställning som dietist inom barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet och barnhabilitering.

Fortbildning

Förutom grundutbildning till förskollärare och nutritionist har jag byggt på med olika universitetskurser

  • Barndietetik (pediatrisk nutrition för friska och sjuka barn), 1994
  • Prevention och behandling av övervikt (barn och vuxna), 2002
  • Handledning med inriktning mot klinisk praktik för dietister, 2005
  • Förändringsarbete vid nutritionsbehandling – kognitiv inriktning, 2011
  • Nutrition och reproduktion (nutrition under graviditet och amning), 2011
  • Amning och bröstmjölk (pågår)